18 paterProsklená šachta OstravaStrojovna malý nákladní výtah Rýmařov1234šachetní automatyšachty 12345Výměník foto 1Výměník foto default

Nabídka


Nabídka našich činností, služeb pro Vás, pokrývá, jak jsme přesvědčeni, celou oblast problematiky oboru výtahů, vyhrazených zdvihacích zařízení.
V případě Vašeho zájmu zajistíme vše potřebné i v oblasti plošin, strojních zařízení, provedených jako vertikální, nebo šikmé schodišťové.

Námi nabízené / zajišťované činnosti:

• Návrh vhodného řešení ...
• Zpracování cenové nabídky ...
• Projekce zařízení ...
• Dodávka ...
• Montáž ...
• Zkoušky ...
• Servis ...

Na vyžádání Vám můžeme poskytnout náš katalog výtahů. Díl I. - Všeobecné podklady a příklady možných vhodných řešení.
Díl II. - Konkrétní řešení - je navržen a bude postupně kompletován z dílčích řešení.

Návrh vhodného řešení ....

ve vzájemné spolupráci, podle Vámi vyjádřených představ, v souladu s možnými prostorovými dispozicemi místa instalace, v souladu s platnou legislativou, reálnými technickými možnostmi a vhodnou cenovou úrovní, připravíme možné varianty vhodného technického řešení a provedení výtahu / plošiny.
Zpracování optimálního návrhu řešení je nejlepším předpokladem bezproblémového průběhu dalších etap prací na případné zakázce. Proto spolupráci při návrhu věnujeme odpovídající velkou pozornost a zajišťujeme ji odborně v souladu s následnými etapami oceňování a projekce.

Zpracování cenové nabídky ....

vyjasněné technické řešení v příslušném materiálovém provedení a vybavení Vám oceníme a navrhneme vhodné termíny průběhu řešení.
Návrh vhodného řešení a zpracování cenové nabídky provádíme v rámci poradenské činnosti našim stálým i potenciálním zákazníkům zdarma.

Projekce zařízení ....

v naší projekční kanceláři, pod vedením odpovědného autorizovaného inženýra v oboru technologická zařízení staveb, zpracujeme projekt zařízení, podle kterého se následně realizuje výroba, dodávka, montáž, zkoušky a provoz zařízení.

Dodávka ....

v termínu stanoveném ve smlouvě, po ověření stavební připravenosti a zajištění vhodných skladovacích prostorů, realizujeme následně dodávku výrobku na místo montáže.

Montáž ....

naši pracovníci s příslušnou odborností a zkušenostmi, zajistí montáž zařízení a jeho připravenost ke zkouškám a předání. Obvykle ve spolupráci se stavební firmou zajišťující potřebné stavební práce, ale může být případně dojednáno i provedení zakázky tzv. "na klíč".

Zkoušky ....

plně v souladu s požadavky platné legislativy zajistíme provedení všech potřebných zkoušek. Součástí dokumentace ke zkouškám jsou certifikáty na bezpečnostní komponenty. Ověření shody, je-li vyžadováno, provádí nezávislá autorizovaná - notifikovaná osoba.

Servis ....

provádíme všechen potřebný související servis, revize příslušně podle druhu zařízení a rozsahu provedení. A to v průběhu řešení zakázky, v záruční době a následně po dobu provozu díla. Všechny servisní úkony zajišťujeme jako přirozenou a nezbytnou součást komplexnosti našich služeb.


VÝTAHY MORAVIA CZ, spol s r.o., Sladkovského 659/40, 783 71 OLOMOUC - Holice
telefon: +420 585 314 591, +420 585 314 497, fax: +420 585 314 495, e-mail: posta@vytahymoravia.cz